رسالت و اهداف

وظایف کتابخانه و مرکز اسناد علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات عبارت است از:

۱ ـ فراهم نمودن زمینه‌های تحقیق و پژوهش برای دانشجویان و اعضا هیات علمی
۲ ـ گردآوری و سازماندهی و اشاعه اطلاعات منابع چاپی و غیر چاپی
۳ ـ ارائه خدمات منابع و متون چاپی و ابزارهای فناوری برای تکمیل تدریس و پژوهش
۴ ـ ایجاد فضای آموزشی و پژوهشی برای مراجعین به منظور ارتقا سطح علمی و دانش فنی آنان
۵ ـ انتخاب و گزینش و به‌کارگیری کارکنان با مدارک علمی کتابداری و رشته‌های دیگر به‌منظور تأمین متخصصان موضوعی
۶ ـ به‌کارگیری و کاربرد آخرین منابع و روش‌های خدمات پیشرفته برای دستیابی هرچه بهتر محققان به اطلاعات
۷ـ گردآوری و سازماندهی مواد و منابع برای کتابخانه‌های دانشکده‌ای و ارائه آن‌ها به دانشکده به‌منظور خدمات در محل دانشکده.

 

سیاست‌های کلان کتابخانه
- فراهم کردن زمینه‌های تحقیق و پژوهش برای محققان و پژوهشگران
- پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی اعضا هیات علمی و دانشجویان دانشگاه
- در اختیار گذاشتن امکانات و منابع اطلاعاتی برای ارتقا سطح آموزش
- ایجاد ارتباط با سایر کتابخانه‌های مراکز مهم و تأمین اطلاعات در داخل و خارج کشور
- تهیه و تدوین پایگاه‌های اطلاعاتی بر اساس نیازهای جامعه علمی دانشگاهی