عضویت و تسویه حساب

در بخش عضویت و تسویه حساب، امور مربوط به عضویت اعضای جدید کتابخانه، تسویه حساب و دریافت جرایم دیرکرد امانت انجام می‌شود.
ارائه خدمات عضویت برای کارکنان، دانشجویان و اعضای هیات علمی واحد علوم و تحقیقات می‌باشد.

کارکنان قراردادی، دانشجویان مهمان و اعضای هیات علمی مدعو، با کارت شناسایی معتبر می‌توانند از خدمات مطالعه در محل، استفاده کنند.

مدارک لازم جهت عضویت:
۱-    ثبت درخواست در سایت کتابخانه
۲-    مراجعه به بخش عضویت جهت فعال‌سازی عضویت

مدارک لازم جهت تسویه حساب:
۱-    ارائه برگه تسویه حساب 
۲-    ارائه نسخه چاپی پایان‌نامه، ممهور به مهر پژوهش دانشکده به اضافه یک لوح فشرده منطبق با نسخه چاپی مربوطه حاوی فایل یکپارچه Word و فایل یکپارچه PDF پایان‌نامه (برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

تمام اعضا پس از فراغت از کار یا تحصیل موظف به اخذ تسویه حساب از کتابخانه می‌باشند.

 

   

نام و نام‌خانوادگی: خانم فاطمه خشکبارچی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: مسئول

شماره تماس: ۵۳۵۳

محل استقرار: طبقه سوم، سالن A

       
1577685346-unknown-avatar.png    

نام و نام‌خانوادگی: خانم فاطمه سادات نجبائی

تحصیلات: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۳۵۵

محل استقرار: طبقه سوم، سالن A