ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه
از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰
 
سالن مطالعه آزاد (طبقه اول - سالن A)
از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰
 
 
پنج‌شنبه‌ها (با هماهنگی قبلی)
از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰