پایگاه‌های اطلاعاتی دارای اشتراک

   
         
مــگ ایـران   پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی  
         
    Springer    
         
CABI   ScienceDirect   Wiley
         
Scopus    

 

* پایگاه‌های بالا دارای اشتراک مبتنی بر آی‌پی (IP Based) بوده و با لپ تاپ یا تبلت متصل به Wireless دانشگاه قابل استفاده می‌باشند.