سایت منابع الکترونیک و پایان‌نامه‌ها

در سایت منابع الکترونیک و پایان‌نامه‌ها، دسترسی به منابع الکترونیک فارسی و لاتین (کتاب‌ها و مقالات) و نسخه متن کامل بیش از ۶۵۰۰۰ عنوان رساله و پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی فارغ‌التحصیلان واحد علوم و تحقیقات فراهم است.

   

نام و نام‌خانوادگی: آقای مصطفی مرادخانی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: مسئول سایت طبقه دوم

شماره تماس: ۵۲۷۳

محل استقرار: طبقه دوم، سالن D

       
   

نام و نام‌خانوادگی: آقای مهدی داودآبادی فراهانی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: مسئول سایت طبقه سوم

شماره تماس: ۵۳۰۵

محل استقرار: طبقه سوم، سالن D