تهیه و سفارش منابع

بخش تهیه و سفارش منابع مسئولیت تهیه و سفارش انواع مواد اطلاعاتی مورد نیاز کتابخانه و مرکز اسناد علمی را بر عهده دارد. محور انتخاب، نیازهای بالفعل و بالقوه استادان، دانشجویان و دانش پژوهان دانشگاه می‌باشد. از جمله فعالیت‌های مستمر این بخش، پایش و به‌روز نگهداشتن موجودی منابع کتابخانه است.

تهیه و سفارش کتاب‌های فارسی و لاتین، به ویژه از نمایشگاه‌های کتاب، دریافت کتاب‌های اهدایی اعضا و دانش پژوهان در زمره امور جاری این بخش است.

   

نام و نام‌خانوادگی: آقای حسن صدیقی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: مسئول

شماره تماس: ۵۱۵۱

محل استقرار: طبقه اول، سالن B