عضویت در کتابخانه

پس از مطالعه آیین‌نامه و شرایط عضویت در کتابخانه و مرکز اسناد علمی، نسبت به تکمیل فرم درخواست عضویت اقدام کنید.

مشاهده آیین‌نامه و شرایط عضویت


* به منظور تسریع در انجام امور عضویت، نسبت به تکمیل دقیق اطلاعات درخواستی اقدام کنید.

** تسویه حساب مقطع/رشته قبلی دانشجو با کتابخانه، جهت عضویت در رشته/مقطع جدید، الزامی است.

*** یک روز کاری پس از تکمیل فرم عضویت، با در دست داشتن کارت دانشجویی، به ساختمان کتابخانه و مرکز اسناد علمی، طبقه سوم، سالن A، بخش عضویت مراجعه کنید.

1577610245-1541312204-1466396763-index.png


پس از تکمیل فرم درخواست عضویت، جهت اطلاع از وضعیت درخواست خود، با استفاده از اطلاعات زیر وارد لینک بررسی وضعیت درخواست عضویت شوید.

در صورت ورود موفق به سیستم، با در دست داشتن کارت دانشجویی، جهت فعال کردن و الصاق برچسب عضویت، به بخش عضویت مراجعه کنید.

شماره عضویت: شماره دانشجویی ~~~~~~~~~~~~ کلمه عبور: کد ملی (ده رقمی)

==> بررسی وضعیت درخواست عضویت <==