مرجع

در بخش مرجع ارائه خدمات کتاب‌های مرجع شامل واژه‌نامه‌ها، دایره‌المعارف‌ها، اطلس‌ها و . . . انجام می‌شود.

 

1577685346-unknown-avatar.png
   

نام و نام‌خانوادگی: خانم مینا جاویدشاد

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۱۵۰

محل استقرار: طبقه اول، سالن B