تسویه حساب

مدارک لازم جهت تسویه حساب:

۱-    ارائه برگه تسویه حساب 
۲-    ارائه نسخه چاپی پایان‌نامه یا رساله، ممهور به مهر پژوهش دانشکده به اضافه یک لوح فشرده منطبق با نسخه چاپی مربوطه حاوی فایل یکپارچه Word و فایل یکپارچه PDF پایان‌نامه (برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

تمام اعضا پس از فراغت از کار یا تحصیل موظف به اخذ تسویه حساب از کتابخانه می‌باشند.

رساله دانشجویان مقطع دکتری باید به تایید پژوهش کل دانشگاه برسد.

 

تسویه حساب جریمه دیرکرد:

به ازای هر روز تاخیر در بازگرداندن هر کتاب، مبلغ ۱.۰۰۰ ریال توسط دستگاه کارت خوان موجود در بخش عضویت و تسویه حساب دریافت می‌شود.