تاییدیه ایرانداک

دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پایان‌نامه یا رساله خود را در سایت ایرانداک ثبت می‌کنند جهت اخذ تاییدیه کتابخانه و مرکز اسناد علمی نیاز به مراجعه حضوری ندارند.

پس از تسویه حساب دانشجو با کتابخانه و مرکز اسناد علمی و وارد شدن پایان‌نامه یا رساله مربوطه در بانک اطلاعاتی این کتابخانه، مراحل تایید عنوان‌های ثبت شده در سایت ایرانداک، انجام می‌شود.