اهدا کنندگان

اهدا کنندگان کتاب به کتابخانه و مرکز اسناد علمی

ردیف تاریخ وابستگی سازمانی نام اهدا کننده تعداد کتاب اهدایی
۱ دی‌ماه ۱۳۹۸ هیات علمی واحد علوم و تحقیقات آقای دکتر ساسان بابایی کفاکی ۳۷ جلد
۲ دی‌ماه ۱۳۹۸ معاونت اسبق سازمان جنگل‌ها در امور جنگل آقای مهندس کاظم نصرتی نصرآبادی ۴۰ جلد
۳ دی‌ماه ۱۳۹۸ مدیرکل امور مالی واحد علوم و تحقیقات آقای سعید سعیدی ۱۵۸ جلد
۴ تیرماه ۱۳۹۹ هیات علمی واحد علوم و تحقیقات آقای دکتر نیما نظافتی ۴۲ جلد
۵ تیرماه ۱۳۹۹ مرکز اسناد، مدارک و انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور آقای دکتر مهدی پازوکی ۱۰۰ جلد
مشاور ریاست واحد علوم و تحقیقات آقای سعید جلالی
۶ مردادماه ۱۳۹۹ هیات علمی واحد علوم و تحقیقات آقای دکتر سیدبابک فرزانه ۶ جلد
۷ مردادماه ۱۳۹۹ مدیر عامل شرکت نستله آقای جوزپه کارلا ۱ عنوان
۸ شهریورماه ۱۳۹۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی آقای دکتر غلامحسین فیروزگر ۳۰ جلد
مشاور ریاست واحد علوم و تحقیقات

آقای سعید جلالی

۹ شهریورماه ۱۳۹۹ هیات علمی واحد علوم و تحقیقات آقای دکتر نیما نظافتی ۲۶ جلد
۱۰ شهریورماه ۱۳۹۹ ریاست دانشگاه آزاد اسلامی آقای دکتر محمدمهدی طهرانچی ۳۲ جلد
۱۱ مهرماه ۱۳۹۹ مترجم کتاب خانم مهندس سیمین‌دخت کریمی ۲ جلد